AÜ AÜ
   
  Ankara Üniversitesi'nde Bilirkişilik  

AİLENİN KORUNMASI SEMPOZYUMU

Program
18 Nisan 2011
08:00-09:00
Kayıt
09:00-09.15
Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. Yaşar Bilge - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof.Dr. İlker Ökten - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Cemal Taluğ - Ankara Üniversitesi Rektörü

09:15-10:45
PANEL Ailenin korunmasıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Panel Yöneticisi : Prof.Dr.Ahmet Kılıçtan 
 • Prof.Dr. Oğuz Berksun Ailenin kriz tanımlaması, sorunları ve çözümleri.
 • Doç.Dr. Gülriz Uygur Aile korunmasına dair kanunla ilgili sorunlar.
 • Prof.Dr. Ülker Gürkan Hukuk sosyolojisine göre aile.
 • Doç.Dr. Şennur Kışlak Sığınma evindeki kadınların psikolojik sağlıkları.
 • Prof.Dr.Serpil Sancar Kadın Çalışmaları Açısından Aile Politikalarının Önemi ve Eleştirisi. 

10:45-11:00
ARA
11:00-12:45
PANEL - Ailenin korunmasıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Panel Yöneticisi : Prof.Dr. Muharrem Özen

 • Prof.Dr. İsmail Doğan  "Ailede çocuklara müdahale ve engellemelerin yol açtığı sosyopedagojik sorunlar "     
 • Öğretim Görevlisi Dr. Halide Aslan  "Ahlak Gelişiminde ailenin rolü "
 • Yard. Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı "Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü  ve Çocuğa yönelik şiddet"
 • Prof.Dr. Mine Gençel "Çocuk hakları ve medya"
12:45-13:30
Yemek Arası
13:30-15:30
PANEL - "Zorlamalı koşullarda-krizde-şiddette-madde bağımlılığında Aile"

Panel Yöneticisi:Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu

 • Prof.Dr. Işık Sayıl "Krizde Aile"
 • Yard. Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı "Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü  konusu "
 • Prof. Dr. Neriman Aral "Çocuk gelişimini engelleyen unsurlar"
 • Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol " Çocuk gelişimini engelleyen durumlar"
 • Prof.Dr. Ahmet Saltık " Halk Sağlığı açısından aile"
15:30-15:45
Ara
16:30-17:00
Zorlamalı koşullarda-krizde-şiddette-madde bağımlılığında Aile
 • İbrahim Erbaba Madde Bağımlılığında Aile
 • Mustafa Pınarcı Suç İşlemede Ailenin Rolü
 • Murat Özer Suç İşlemede Ailenin Rolü
 • Uzman Ekin Bozkurt Kadının Ailede Rolü
   
ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Yaşar BİLGE
Öğretim Görevlisi Ayşim TUĞ Dr. Sefer Bilgi Dr. Nevriye Temel Dr. Canan Sarıkaya Çocuk Gelişimi Uzmanı Habibe Dilsiz
Biyolog Handan Aydın Sinan